Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 16 Січ 2019, 18.02.28

Офіційний сайт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Борочиче Горохівського району Волинської області

Меню сайту
Категорії розділу
Бібліотека [0]
Розміщені матеріали шкільної бібліотеки
Методичні матеріали [8]
Виховна робота [15]
Новини школи [1]
Презентація досвіду [3]
Адміністрація школи [0]
Педагогічний колектив [0]
Дошка оголошень [0]
В цьому розділі опубліковані оголошення пов'язані із нашою школою
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей


Клуб класних керівників «Натхнення»: проблеми, пошуки, рішення
                                                 У вихованні вся справа в тому, хто вихователь.
                                                                                        Д.Писарев
Ми живемо в неспокійний час – час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому: по-новому будувати процес навчання та виховання, по-новому шукати шляхи вирішення проблем. Результативність виховного процесу в значній мірі залежить від організації методичної роботи з класним керівником. Адже для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж іще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї? Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.
К.Д.Ушинський писав: «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч на віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками, ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців». Вдумуючись в ці слова, переконуєшся в тому, що насправді саме від класного керівника залежить яким буде клас, яка думка в оточуючих складеться про вихованців. Приклад учителя у вихованні дітей важко переоцінити, тому не можна відривати професійну майстерність вихователя від його особистості. Перше і друге необхідно розглядати в їх нерозривній єдності віддаючи перевагу духовності і культурі педагога.
Мета організації роботи клубу – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.
Завдання виховної роботи в нашій школі в цілому й методичного об’єднання класних керівників зокрема регламентується концепцією виховної роботи й спрямовано на створення умов для розвитку й саморозвитку дитини.
В нашій школі всього 11 класів, тому працює один клуб класних керівників, до роботи залучаються також педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар, керівники гуртків. У своїй більшості вони беруть активну участь в роботі клубу: виступають з повідомленнями, діляться досвідом практичної роботи, проводять відкриті години спілкування, здійснюють самооцінку й оцінювання роботи колег.
Загальний досвід роботи – 276 років:
до 3-х років – 0;
3-5 роки - 0;
5-10 років – 0;
10-15 років – 0;
20 і більше – 11.
Середній вік – 41 рік.
Якісний склад членів м/о:
вчитель-спеціаліст – 2;
вчитель ІІ категорії – 0
вчитель І категорії – 4;
вчитель вищої категорії – 5;
звання «старший вчитель» мають – 1 класний керівник; «вчитель методист» - 1 класний ккерівник, що свідчить про потужний методичний досвід й високий рівень професіоналізму членів клубу.
Наш клуб класних керівників обрав єдину виховну тему, що пов’язана з науково-методичною проблемою школи й на своїх засіданнях обговорює окремі її аспекти. Методичні зусилля класних керівників спрямовані на реалізацією проблеми: формування ключових компетентностей школярів у системі виховної роботи «Школи життєтворчості».
Робота проводиться за двома напрямками.
По-перше, озброїти класних керівників необхідними знаннями, уміннями та навичками.
По-друге, сформувати особистість кожного учня.
З цією метою клуб працює й будує свою роботу за такими напрямками:
- Організація інформаційно-методичної допомоги класним керівникам.
- Переорієнтація процесу взаємодії вчителів від репродуктивної діяльності до дослідницької.
- Активізація творчої діяльності вчителів засобами використання нетрадиційних інтерактивних методів.
- Створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація передового педагогічного досвіду.
- Розвиток інформаційної культури вчителів й впровадження використання інформаційних технологій у виховну роботу.
В якості основних форм роботи для реалізації даних задач визначені тематичні засідання клубу; участь в роботі педагогічної ради й нарадах при директорові; районні семінари класних керівників на базі нашої школи та шкіл району; огляд класних колективів; відкриті виховні заходи; звіти про роботу; співбесіди, знайомство з новинками методичної літератури тощо.
Своїм головним завданням вважаємо розвиток сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищення його мотивації на освіту, формування якостей інноваційної особистості.
Для якісної реалізації цих завдань створені програми та організовано роботу над проектами: програма "Школа сприяння здоров’ю”, програма превентивного виховання "Твоє життя — твій вибір, проект "Школа — дитина — родина”, концепція Школи Життєтворчих Стосунків.
На нинішньому етапі розвитку школи виникла нагальна потреба використовувати в роботі нові виховні технології. Відмовившись від традиційних засідань в роботі клубу, ми впроваджуємо інноваційні форми, методи, засоби і технології, які дають змогу активізувати особистісний потенціал класних керівників, створити умови для пошукової дослідницької діяльності.
Серед найпоширеніших й найефективніших форм можна виділити:
- Тренінги.
- Психолого-педагогічні консиліуми.
- Ділові, рольові, симулятивні ігри.
- Методичні сесії.
- Конференції.
На базі школи проходять районні семінари з виховної роботи, творчі зустрічі з класними керівниками, членами громадських організацій - партнерами з виховної роботи. З метою здійснення допомоги класним керівникам в оволодінні педагогічних ідей проводяться семінари-практикуми: «Виховання: від правила до результату», «Технологічна кухня класного керівника», працює майстер-клас «Технологія підготовки виховного заходу».
На засіданнях клубу обговорюються конкретні питання з виховної роботи: «Лідерство: психологічні засади успіху», «Обдарованість: нові підходи до наболілих проблем», «Формування національно-історичної свідомості учнів», «Модернізація туристсько-краєзнавчої роботи», «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки», «Виховання – чому воно не може бути однаковим для всіх» тощо.
На нарадах при директорові розглядаються такі аспекти діяльності класних керівників, як:
 Робота класних керівників в світлі сучасних вимог до навчально-виховного процесу.
 Конструктивне партнерство школи й сім’ї.
 Фізичний розвиток як показник здоров’я дітей та підлітків.
 Краєзнавство як основа патріотичного виховання тощо.
Важлива роль в організації практичної роботи класних керівників з навчання й виховання дітей належить методичним нарадам, що проводяться раз на місяць, а в разі потреби частіше.
Поглибленню знань класних керівників про методи виховної роботи, удосконаленню їхньої педагогічної майстерності, розповсюдженню позитивного досвіду й створенню нового досвіду з питань виховної роботи сприяє також робота з самоосвіти, взаємодопомога, а також колективні творчі справи в класних колективах та школі.
Відомо, що потребою будь-якої особистості є розвиток творчих здібностей. Клуб організовує реалізацію цієї проблеми через спільну продуктивну діяльність вчителя й учня. В нашій школі дидактична система закладу й система виховної роботи об’єднані. Поєднуючим початком є спільна форма виховних і навчальних процесів. Такою формою діяльності стала методика колективної творчої діяльності І.Іванова. Більшість КТС стали традиційними: «Зоряний час», «Вшанування інтелектуальної еліти», «Вахта пам’яті», «Фестиваль народних традицій», «Пізнавальні ігри», «Розумники й розумниці», «Спортивні змагання», «Останній герой» тощо. Планування життєдіяльності здійснюється в кілька етапів: на рік, місяць, на рівні кожної конкретної справи. Кожний з наступних етапів завжди є конкретизацією попереднього, а арсенал методів виховання нічим не обмежується.
Цілком зрозуміло, що повна реалізація мети передбачає не лише сформованість певного набору, а й психологічну готовність, практичний досвід. Тому в роботі клубу значна роль відводиться роботі соціально-психологічної служби, тренінгам з педагогічного проектування. Щоб успішно впроваджувати нововведення у роботу школи, найбільше уваги приділяємо підвищенню наукової компетентності та професіоналізму педагогів, керуючись висловом: «Передусім зміст методичної роботи з кадрами (а не стільки її форми) визначає її позитивний результат. На заняттях семінару поряд із питаннями теорії опрацьовуємо практичні завдання, зокрема з розв’язанням задач ситуативного характеру з питань виховання, дидактики, психології, відбувається широкий обмін досвідом слухачів із проблеми, що розглядається. Після інформаційного повідомлення часто організовуємо педагогічні дискусії. Семінарські заняття доповнюємо тематичними виставками основної та додаткової літератури, показом матеріалу з досвіду роботи.
Важливе значення має тісна співпраця класних керівників з практичним психологом, яка сприяє здійсненню особистісно-орієнтованого підходу до науково-методичної підготовки класних керівників. Із цією метою вивчаємо запити і потреби кожного педагога, його особистісні та професійні якості, визначаємо, наскільки комфортно він відчуває себе в школі.
З метою діагностики результатів постійно здійснюється педагогічний моніторинг, визначається рівень соціальної активності. З метою формування програми професійного й особистісного розвитку класного керівника, діагностики проблем, які виникають у класному колективі, проводимо тестування, опитування, консультування за участю психолога, що стає приводом для діалогу з педагогом, для учнівського емоційно-особистісного контакту з ним. Все це сприяє розвитку позитивної мотивації у педагогів, створенню атмосфери співробітництва в колективі.
Для того, щоб виховна система постійно самовідтворювалась і самовдосконалювалась в школі працює творча група «Впровадження інноваційних технологій у виховну роботу», до складу якої увійшли досвідчені й зацікавлені вчителі. Діяльність групи спрямована на розв’язання нестандартних проблем, моделювання певних виховних процесів. Заняття організовуються з обов’язковим врахуванням спільних інтересів до певних проблем. У процесі діяльності творчої групи кабінет виховної роботи поповнюється новим методичним матеріалом, розробляються моделі виховних заходів із використанням нових педагогічних технологій, а спільна робота сприяє взаємному збагаченню, взаємодопомозі, взаємоконтролю.
Протягом навчального року в кабінеті виховної роботи працює методичний куточок «Класному керівнику», де представлені різноманітні теоретичні й практичні матеріали з питань виховної роботи. З питань планування, тематики годин спілкування, батьківських зборів, підготовки КТС, аналізу роботи, взаємодії з класним колективом, ведення документації, критеріям оцінки діяльності класних керівників підготовлені методичні рекомендації. З деяких питань проводяться індивідуальні бесіди й консультації з усіма класними керівниками. В школі за участю класних керівників створена достатня методична база для підвищення теоретичного й практичного рівня, що включає у себе посібники з теорії й практики виховної роботи з учнями, батьками, громадськістю, аудіо, відео, мультимедіа-матеріали, а також матеріали «З досвіду виховної роботи». Ведеться підписка на журнали «Виховання в школі», «Позакласний час», «Все для вчителя», «Шкільний світ».
Аналіз результативності всіх форм методичної роботи, перехід до особистісно зорієнтованої моделі виховання інноваційної особистості свідчать про активізацію пошуків шляхів та дієвість заходів, спрямованих на удосконалення виховної системи, розвиток особистості як вихованця так і класного керівника, вдосконалення майстерності педагогів як вихователів.
Класний керівник Барановська В. В., заступник директора з виховної роботи Вілюк С. М. взяли участь у Всеукраїнському конкурсі методичних моделей виховного процесу «Виховати особистість» відповідно у номінаціях «вчитель загальноосвітньої школи» і «організатор виховної роботи у загальноосвітній школі». Барановська В. В. стала переможцем обласного етапу конкурсу й учасником Всеукраїнського. Нагороджена Дипломом Міністерства освіти і науки
Класний керівник Богонос Н. А. стала переможцем шкільного етапу конкурсу «Класний керівник: крок у 21 сторіччя». Досвід роботи заступника директора з виховної роботи Вілюк С. М. у 2005 році визнаний одним з найкращих й відзначений Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації.
Щодня кабінет виховної роботи живе трудовим життям. Сюди приходять класні керівники, учні, вчителі-предметники, керівники гуртків, батьки, випускники школи.
Всім радіє школа і не приховує секретів своїх досягнень. «Ми знаємо, що ми знаємо, і готові поділитися з другом!»
Категорія: Виховна робота | Додав: Світлана (31 Жов 2012)
Переглядів: 1993 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту

Copyright BorStudio© 2019
Хостинг від uCoz